Beis er trendy

Trenden med beiset panel når stadig nye høyder. Bjertnæs Sag har hele veien vært ledene i markdet, og vi arbeider aktivt for å utvikle konseptene til glede for alle. Denne våren har vi lansert to nye beisfarger, og vårt fargekonsept er en god pekepinn på de trender som råder. Vår nye farger Værbitt og Drivved er begge sterkt inspirert av naturen, og vi har god tro på at dette vil bli populære fargevalg.  

Se hele vårt fargekonsept for beiset panel under menyvalg produkter - beiset panel.