Gode interiørvalg med EKTE TRE - stort fargekonsept

Nytt superhøvleri

NyheterCMSADM12 May 2015

Som kjent har vi ved Bjertnæs Sag bygd helt nytt høvleri, som ble ferdigstilt i 2013. Produksjonsanlegget er høyteknologisk, og prosessen med planlegging, bygging og innkjøring var lang og krevende.  Nå er anlegget operativt, og vi har gleden av å drifte kanskje verdens mest moderne høvleri. Intensjonen bak investeringen er å være konkurransedyktig i framtiden, og kunne tilby våre kunder de beste produktene i markedet. Fra før av var vi blandt de første i landet som også investerte stort i overflatebehandlingsanlegg for maling og beis.


Spesifikasjoner høvleri:

-    En produksjonslinje
-    Tre avkastplasser for ulike kvaliteter
-    Råstoffinntak med vakumløfter
-    Laser kuvmåling
-    Kløyve Waco BKW Twinn
-    Høvel Waco Hydromat 3500
-    Doble sidekuttere, doble overkuttere, doble staffkuttere
-    CNC-styring av verktøy
-    Helautomatisk sortering i alle prosesser  (Wood Eye)
-    Kun overvåkingsfunksjoner for operatører – bedre kvalitetskontroll