Gode interiørvalg med EKTE TRE - stort fargekonsept

Valg av panel
Panelprodukter kan gjenskape ulike stiler, og vil alltid kunne være trendy. Det avgjørende er hva man ønsker å med miljøet – tenk stil, farge og helhet. Ved fornyelse vil det ofte være en utfordring å ivareta tilstrekkelig egenart og særpreg. Gjør dine valg i overensstemmelse med egne behov og verdier, og skap ditt personlige hjem.
 
Rommets form
Ta hensyn til rommets form og størrelse. For mindre rom vil normalt smale paneler være et naturlig valg, mens det for større rom gjerne kan være mer passende med valg av bredere panel. Stående panel vil gjerne kunne gi en følelse av økt takhøyde, mens liggende paneler vil kunne gi et større breddeinntrykk. Ved legging av panel i tak, vil lengderetningen på panelbordene på samme måte påvirke inntrykket av bredde og lengde i rommet.
 
Paneltykkelse
Ved montering direkte på stendere/ spikerslag anbefales at panelets tykkelse er minimum 14 mm. Til innvendige tak, eller ved montering utenpå eksisterende vegg, kan benyttes paneler av 12 mm tykkelse.

 

Ferdig overflatebehandlet panel
I seinere år er det mer og mer vanlig med ferdig overflatebehandlet panel fra produsent. Det finnes en rekke produkter, både beiset og malt furupanel - samt ferdigmalt MDF-panel. Ferdigbehandlet panel gir stor tidsbesparelse og er økonomisk lønnsomt. 
 
Ubehandlet furu eller gran
Generelt har furu mer fargespill og liv i trestrukturen enn gran. Furukvister er rødbrune og fremtredende, mens grankvistene gjerne er mindre men antallsmessig flere. Furupaneler vil over tid bli mørkere enn granpaneler, dersom panelet blir stående ubehandlet. Begge treslag kan overflatebehandles med lakk eller maling.

Stil og farge
Generelt vil valg av lyse farger gi større romfølelse enn ved valg av mørke farger. Duse farger vil gjerne også være trygge valg, og er enklere å kombinere med fargesetting på møbler og interiør. Tenk helhet – og skap en stil som passer deg og dine omgivelser. Lulike fargers popularitet endres i takt med nye trender, dog er det opplagt at enkelte farger alltid vil stå seg som klassiske fargevalg.
Våtrom og badstue
Alle våre interiørpaneler kan benyttes på bad og våtrom generelt, men bør ikke benyttes på de flater som er mest utsatt for vannsøl. Også våre overflatebehandlede produkter med vannbasert lakk og maling kan benyttes. I badstue må benyttes smal ubehandlet panel av osp eller gran. Profilene skygge skrå eller faspanel kan anbefales.
 
Kjølerom
Bruk alltid panel av gran til kjølerom.