Gode interiørvalg med EKTE TRE - stort fargekonsept

Manuell overflatebehandling av ubehandlet panel
All panel av furu og gran kan overflatebehandles med lakk, beis eller maling. Ubehandlet trepanel vil endre fargekarakter over tid. Dette er en naturlig del av trevirkets egenskaper. For å motvirke denne prosessen finnes en rekke produkter på markedet. Vi anbefaler at faghandelen kontaktes for nærmere informasjon.

Unngå krympestriper
Ved beising eller maling av ubehandlet panel vil det alltid være en fordel at første strøk påføres før montering. På denne måten kan du unngå krympestriper. Ved bruk av maling er det påkrevd med bruk av kvistsperre. Blant de nyeste malingsproduktene er tilgjengelig grunning som inneholder kvistsperre.
Etterbehandling
Også industrielt overflatebehandlet panel kan etterbehandles/ oppfriskes. Påse at det fortsatt benyttes kvistsperrre ved maling av furupanel. Underlaget bør alltid mattes ved forsiktig overpussing/ vask med lett fuktet klut.

Våren er best
Ved all overflatebehandling må det tas hensyn til panelets fuktighetsnivå – spesielt når dette utføres etter montering. Normalt er inneklimaet på våren på sitt tørreste, og derfor er denne årstiden best egnet for slikt arbeid. Vent gjerne med overflatebehandlingen til etter første fyringssesong.

 

Utbedring av skjønnhetsfeil
Ved bruk av maling vil best resultat oppnås dersom mindre sprekker og eventuelle skjønnhetsfeil sparkles på forhånd. Slike elementer blir gjerne mer synlige etter at panelen er malt. Husk å benytte kvistlakk ved maling av furupaneler. Uansett typer av overflatebehandling, kan vi ikke garantere at kvistkvistgjennomslag, misfarging eller mindre sprekkdannelser ikke vil oppstå over tid.
 
Søk råd hos faghandler
Sjekk alltid produkt beskrivelse nøye for midler som du tenker å benytte til din overflatebehandling. Vær spesielt oppmerksom på enkelte malingsprodukters ugunstige ”limeffekt” som kan skade trepanelet. Søk gjerne råd hos din faghandler.