Gode interiørvalg med EKTE TRE - stort fargekonsept

Montering av listverk
Nøyaktighet og godt  verktøy er viktige forutsetninger for å få et bra sluttresultat. Det anbefales på det sterkeste å benytte en elektrisk kapp og gjæringssag, da dette gir pene og presise snitt. Ved listing av nye rom, er det naturlig å starte med tak, deretter dører og vinduer, for så og avslutte med gulv. 
 
Alle skjøter bør limes. Spikre 3-4 cm fra enden, deretter med mellomrom på 40-60 cm. Dor spikeren ca. 1 mm ned i lista.
Vær nøyaktig!
 
Taklister
Listene gjæres i 45º i hjørnene, og kan om mulig spikres i himlingen. Dette for å unngå sprekker mellom listen og himlingen.

 

Lister rundt dører og vinduer
Listene monteres ca. 5 mm inn på dør-/ vinduskarm, og gjæres 45º i hjørnene. Alternativt kan benyttes klosser  - se eget avsnitt. Disse finnes å kjøpe med ulike profileringer, og da slipper man å gjære hjørnene.
 
Gulvlister
Gulvlister monteres etter at dørlist er montert, og avsluttes mot denne. Listene gjæres i 45º i hjørnene. For å unngå endeved i avslutninger, kan det tilpasses en kile på 45º som limes på i enden. Ved montering av eikelister, anbefales forboring for å unngå at listen sprekker.
Bruk av klosser
For glatt listverk uten profiler kan alternativt benyttes forenklet gjæring. Listene kappes rett, og monteres i 90º vinkel mot hverandre. Alternativt kan det kan det også benyttes tilpassede hjørneklosser. Listverket avsluttes da i rett vinkel mot klossene. For listverk med profiler vil det kunne være et alternativ med profilklosser i stedet for gjæring. På markedet finnes å kjøpe flere ulike typer profilklosser.
 
Overflatebehandlet listverk
Montering av overflatebehandlet listverk utføres på samme måte som ubehandlet, og er svært tidsbesparende. Til sparkling av spikerhull benyttes gjerne akrylmasse.