Gode interiørvalg med EKTE TRE - stort fargekonsept

Lange tradisjoner
Bjertnæs Sag er idag en av landets ledende produsenter av innvendig panel. I over 60 år har Bjertnæs Sag ved Jevnaker levert trevirke til store deler av landet. Fra å være et typisk kombinasjonsbruk med både sag og høvleri, har virksomheten siden 1987 i sin helhet omfattet produksjon av høvellast, med gradvis spesialisering på innvendige panel. Da vi fra 2004 også startet med overflatebehandling med beis og maling, var dette en viktig milepel i takt med produkt og markedsutvikling. 

Verdens mest moderne høvleri
Bjertnæs Sag satser stort på produktutvikling, og har fokus på å videreututvikle tradisjonelle interiørprodukter av trevirke. Vi har kanskje verdens mest moderne høvleri, et produksjonsanlegg som var nytt fra 2013. Dette er vi stolte av, og dett gir oss unike muligheter til å være i forkant av utviklingen til beste for våre kunder. 

Bjertnæs Sag sysselsetter 29 årsverk, og er en av hjørnesteinsbedriftene i Jevnaker kommune.

Komplett produsent
Bjertnæs Sag framstår i dag som en komplett panelprodusent med den nyeste og beste teknologien. Virksomheten har alltid vært og er fremdeles basert på solide tradisjoner. Å videreføre disse tradisjonene krever hardt arbeid, nøktern drift og dyktige medarbeidere. Gjennom hele produksjonsprosessen, fra utvelgelsen av råvarer til levering av trelast, utøves streng kvalitetskontroll


Miljøvennlig profil
For Bjertnæs Sag er det viktig å ta del i et fells ansvar for å bevare miljøet. Vi ønsker å fremme produkter av skog- og trevirke egen ressurs, samt formidle budskapet om at skogen er en fornybar og CO2 nøytral ressurs.

Bjertnæs Sag er PEFC sertifisert, og er også medlem a Grønt Punkt Norge.