Gode interiørvalg med EKTE TRE - stort fargekonsept

Trevirke - naturens egen ressurts
Skogen er kilden til alle våre produkter. Vi henter ut det beste råstoffet til vår produksjon, og vi verdsetter høyt det naturprodukt vi har med å gjøre. Gjennom vår virksomhet har vi en klar målsetting å vi promotere mangfoldet som kan oppnås gjennom bruk av vår interiørpanel av "ekte tre". I Norge har vi flere hundre års byggetradisjoner med dette fantastiske materiale som tre nå engang er, og vi har kontinuerlig satset på produktutvikling og design.

Et levende materiale
Trevirke er et levende materiale som påvirkes av ytre faktorer som temperatur, luftfuktighet og sollys. Dette vil kunne påvirke produktets kvalitet, og må alltid tas i betraktning ved vurdering av produktet.

Fuktinnhold i våre paneler er 14-17 % ved levering fra oss. Etter montering innendørs vil fuktinnholdet i perioder på året kunne bli redusert til 6-8 %. Generelt er inneklimaet på det tørreste om våren, mens høsten gjerne er den årstiden med høyest luftfuktighet. Dette innebærer at all panel er i bevegelse – krymper ved reduksjon i fuktighetsnivået, og sveller ved økning i fuktighetsnivået.

Sollys vil med tiden medføre at ubehandlet panel blir mørkere. Denne prosessen skjer raskt, og kan motvirkes ved ulike typer av overflatebehandling. Kvister er en naturlig del av trevirket, og er følgelig også en naturlig del av panelet. Friske kvister gir liv, og er med på å gi produktet sitt levende særpreg.

Et miljøprodukt
Skogen er en fornybar og nøytral CO2 ressurs, og panelprodukter av trevirke er derfor svært gunstig i miljøsammenheng. Bjertnæs Sag er PEFC-sertifisert på alle sine panelprodukter

Furupanel
Fargene i furu går fra lys yteved mot det rødbrune i kjerneveden, og markante forskjeller gir et fargespill. Kvistene er rødbrune og framtredende, og tydelige årringer gir et livlig mønster. Ubehandlet furu vil mørkne relativt raskt ved lyspåvirkning. Furupanel er godt egnet for overflatebehandling, da denne er mindre utsatt for sprekk-dannelse i kvist sammen-liknet med gran.

Granpanel
Gran er lysere i veden sammenliknet med furu, og har en mer nøytral overflate. Kvistene er mindre, men sitter gjerne tettere. Ubehandlet trevirke av gran vil mørkne ved lyspåvirkning over tid. Også granpanel kan overflatebehandles. Ulike beisprodukter er best egnet, da sprekkdannelse og fiberreising rundt kvister blir mer synlig ved bruk av maling.

Bjertnæs Interiørkvalitet
Til vår panelproduksjon benyttes råstoff av Møbelkvalitet – dvs. råstoff av furu og gran av beste kvalitet. Benyttet standard vedrørende sortering er Bjertnæs Interiørkvalitet – en modifisert variant med utgangspunkt i gammel Norsk Standard (NS 3180/ 3183). Dette er en blanding av tradisjonell 1. og 2. sortering hvor kun det beste fra 2. sorteringen er tatt med. Bjertnæs Interiørkvalitet er spesialtilpasset våre kunders kvalitetskrav.

Manuel etterbehandling
All trepanel av gran og furu kan etterbehandles med lakk, beis eller maling. Dette gjelder også industrielt overflatebehandlet panel. Både vannbaserte og oljebaserte produkter kan benyttes. Ved maling av furupanel må det alltid benyttes kvistsperre. Underlaget bør alltid mattes med vask eller lett overpussing. Sjekk produkt beskrivelse nøye for de produkter som benyttes, og søk eventuelle råd hos din faghandler. Vær spesielt oppmerksom på enkelte malingsprodukters ugunstige ”limeffekt” som kan skade trepanelet. Manuell etterbehandling anbefales utført på våren, da inneklimaet er på sitt tørreste.