Gode interiørvalg med EKTE TRE - stort fargekonsept

Montering av panel
Bruk av håndverkere eller ikke - et godt sluttresultat avhenger av fagmessig godt håndverk. Nedenfor er listet opp noen grunnleggende anbefalinger for arbeidet.
 
Lagring før bruk
Pass på at panelet blir forsvarlig lagret, og beskyttes mot fuktighet, skitt og støv. Emballasjen er mikroperforert, og tåler derfor ikke vann og fukt. Vann og høyt fuktighetsnivå vil kunne skade produktet. Relativ luftuktighet bør aldri overstige 70%.
 
Akklimatisering
Generelt anbefales at interiør av trevirke akklimatiseres 2-3 døgn i emballasjen.  Vær imidlertid varsom med for sterk oppvarming av innmiljøet i denne prosessen, og også i første tiden etter montering, da dette kan skape spenninger i trevirket. 
 
Utmåling av avstander
Beregn antall bordganger i rommets bredde, og start og avslutt med like brede bord. For å finne forbruk av antall panelbord for en bestemt vegg eller et tak gjøres følgende:

Mål opp avstanden i cm - del denne avstanden med dekningsbredden (dvs. panelbordets fysiske bredde med fratrekk av fjær på 10 mm).

 

EKSEMPEL
  • 2,4 meter vegg
  • 120 mm bred panel
Omregnet i cm: 240/ (12-1) = 21,8.  Dekningsbredden er 11 cm, og det går altså med 21,8 panelbord til å dekke 2,4 meter vegg/ tak. Peneste resultat oppnås når utmålingen er tilpasset slik at første og siste panelbord er like brede. I dette eksemplet skal disse 2 bordene til sammen utgjøre 0,8 bord. Regnes ut ved å ta dekningsbredde x 0,8 + 10 mm for fjær. Dvs. (11 x 0,8) + 1 = 4,4 cm
 
Spikring av panel
Bruk spikerslag med 60-80 cm avstand. Pass på at bordene er slått helt sammen før det spikres – også i endene ved bruk av endepløying. Panelet spikres normalt åpent fra panelens framside. For panelbord bredere enn 100 mm, bør benyttes 2 spikrer i bredden av bordet. Det anbefales å benytte dykkertspiker som minimum utgjør 3 ganger paneltykkelsen. MDF panel spikres skjult i spikerfalsen - bruk gjerne kramper. Bjertnæs ekslusiv kvistfri forutsettes også montert ved skjult spikring.
Leggeretning
Første rad med bord må alltid rettes. Bruk rettesnor eller laser for å sikre at utgangspunktet blir korrekt. Vanlig trepanel legges normalt med fjøra framover i leggeretningen, mens MDF panel legges motsatt  med nota framover.
 
Endeskjøter skal limes
Endeskjøtene må alltid limes sammen for å unngå lengdekrymping.
 
 

Unngå behandlingsskader
Vær alltid spesielt nøye med å unngå behandlingsskader under montering. Dette er spesielt viktig for panel som allerede er overflatebehandlet, da slike skader gjerne blir enda mer framtredende på disse produktene.


 

 

Hjørneløsninger
Mål alltid ut avstandene, og forsøk å få pene avslutninger mot hjørner. Pass på at avslutningene ikke kommer på bordets profil. For stående paneler lages limte hjørnekasser, mens det ved bruk av liggende panel gjerne benyttes innvendig eller utvendig hjørnelist. Ved dører og vinduer benyttes utforinger for å oppnå riktig avstand til overflaten på innvendig vegg.