Gode interiørvalg med EKTE TRE - stort fargekonsept

Før du begynner
Bordene skal lagres tørt. Før du begynner leggingen bør du la bordene aklimatiseres i 48 timer. Bryt plasten etter hvert som du legger gulvet, ikke før. Under legging bør ikke luftfuktigheten overstige 55 %. Nybygde hus må ha vært oppvarmet og ventilert i minst en måned før legging. I rom med betongdekke må man legge en fuktsperre nederst. Sperren bør gå et lite stykke opp på veggen (minst gulvets høyde). Våre gulv tåler gulvvarme godt, men du må regne med at gulvet vil røre mer på seg enn med alminnelig oppvarming. Spesielt under tykke tepper vil gulvet kunne trekke seg noe mer sammen enn der det ligger åpent.

Montering fast
Vi anbefaler å skru gulvet fast med gulvtreskruer. Den selvborende gulvskruen gjør at man får dratt gulvet skikkelig til tilfareren og man risikerer ikke å slå i stykker fjæren eller kanten på bordet med hammeren. Skrudde gulv kan enkelt løftes og fjernes om det skulle være nødvendig. Skrudde gulv er alltid å foretrekke i kombinasjon med gulvvarme. 15 mm gulv skrus med 3,9 x 30 mm skruer, 21 mm med 3,9 x 41 og 26 mm med 3,9 x 57 mm gulvtreskruer. Spikring er den enkleste måten å legge et tregulv på. 15 mm gulv spikres med 2,0 x 50 mm galvanisert hodespiker. 21 mm gulv spikres med 2,5 x 65 og 26 mm gulv med 2,8 x 75 mm galvanisert hodespiker. Skru alltid fast det siste bordet mot veggen så du enkelt kan løfte gulvet om det skulle være nødvendig ved en senere anledning.

 

Montering flytende
Liming benyttes når man ønsker et såkalt ”flytende gulv” der man helt vil unngå sprekker mellom bordene. Med limte gulv skjer all krymping under gulvsokkelen mot veggen. Plassér derfor aldri kjøkkeninnredninger eller andre tunge ting på et limt gulv, de hindrer gulvet i å røre på seg. Liming er ikke å anbefale i store rom og skal heller ikke benyttes sammen med gulvvarme.

• For å minske risikoen for gulvknirk bør tilfarerne være tørket ned til samme fuktighetsgrad som resten av gulvet.
• Begynn med å legge gulvet med noten mot den lengste veggen i rommet.
• Pass på at du har 7 – 10 mm avstand til alle vegger, rør eller andre hindre. Er bredden på rommet mer enn 4 meter bør du øke avstanden mot vegg tilsvarende.
• Benytt kiler bak det første bordet for å sikre avstand til vegg.
• Liming og spikring må ikke kombineres da det medfører store og ujevne sprekker
• Benytt en trekloss når du slår sammen bordene.
• Fordel skjøtene over hele gulvet. Legg aldri to endeskjøter ved siden av hverandre


 

Overflatebehandling
Våre behandlede gulv kan tas i bruk rett etter legging. Ved normal bruk behøver de ikke å vedlikeholdes før etter flere år. Gulvene har allikevel godt av at man regelmessig fjerner løse partikler, støvsuger eller mopper. Stopp skitt og søle allerede i entréen ved å benytte en matte både utenfor og innenfor inngangsdøren. Montér filtknotter på møblene og vær forsiktig med rullende hjul. På denne måten forhindrer du unødvendige merker og riper. Ved normal rengjøring holder det å tørke over gulvet med lunkent vann, litt såpe og en godt oppvridd klut/mopp. Hvor ofte, kommer an på bruk og hvor skittent det er. Flekker av asfalt, gummi, olje eller fett fjernes lett med en myk klut dyppet i Rødsprit/white spirit e.l. En overflate som blitt matt og nedslitt kan få en ny finish med vår lakkrefresher. Den bygger på gulvets naturlige beskyttelse, forsegler eventuelle skader og øker gulvets slitestyrke. Gulvet blir både penere, friskere og lettere å holde rent. Unødvendig vask med mye vann gjør mer skade enn nytte.

Reklamasjoner etter at gulvet er lagt aksepteres ikke.
Når man har spikret i et bord har man også akseptert det som fullgodt.