Gode interiørvalg med EKTE TRE - stort fargekonsept

Valg av listverk
Listverk er en viktig del av husets utseende. Valg av listverk påvirker husets stil, og bør samsvare med annet interiør. Generelt bør listverket være enhetlig, og følge rommets uttrykk. Husets alder, størrelse, høyde under tak, materialvalg og farger er faktorer som må vurderes når listverk skal velges.
 
Historisk tilbakeblikk
Utforming av listverk i små og store hus har vært en ren motesak helt tilbake til 1700-tallet. Utformingen skiftet like brått som nye stiler slo igjennom. Håndverket krevde sin tømmermann, og med maskinhøvling økte mulighetene ytterligere. Nåtidens utvalg av listverk har hentet elementer fra historiske stilarter – og ulike profiler vil ofte kunne gjenspeile typiske trekk fra historiske epoker. Det er heller ikke uvanlig at flere mindre lister monteres sammen til en kraftig list med ett unikt særpreg.

 

Nybygg
Ved bygging av nytt hus eller ny hytte starter man gjerne med blanke ark, og kan gjøre relativt frie valg. Prøv å skape en helhet, der listverket passer sammen med stilen i bygget forøvrig. 
 
Aktuelle problemstillinger vil kunne være:
  • Hvilken stil eller uttrykk er det jeg vil skape – minimalistisk eller klassisk?
  • Ønskes enkelt uprofilert listverk, eller ønskes listverk med profiler?
  • Hvilke dimensjoner bør velges på listverket?
Rehabilitering
Ved oppussing må man ta stilling til om uttrykket skal forandres. Valg av listverk bør uansett samsvare med helheten i huset. Har man oppussingsplaner for hele huset vil man følgelig kunne andre gjøre andre valg enn ved en separat oppussing av enkelte rom. Viktigste utfordring synes alltid å være å ta vare på noe av husets særpreg, og benytte en stil som passer omgivelsene. 
 
Aktuelle problemstillinger vil kunne være:
  • Er det ønskelig å opprettholde eksisterende stil, eller ønskes forandring?
  • Hvilke endringer kan gjøres samtidig som helheten ivaretas?
  • Kan man bruke om igjen noe av eksisterende listverk?