Gode interiørvalg med EKTE TRE - stort fargekonsept

Trivsel for husdyra

Flisprodukter

Husdyra våre fortjener trivsel og velvære de også. Flis i stall, fjøs og binger bidrar til gode levekår for dyra, og letter vedlikeholdet. Bjertnæs Sag leverer flisbunter som er spesiallaget for husdyrhold.

Våre flisbunter er på ca 25 kg, og selges enkeltvis eller i større kvanta på pall. Flisa er en blanding av fin sagflis og noe grovere kutterflis.

Priser:
Enkeltbunt 25 kg:               kr 80,00 + mva
Enkeltbunt ved hel pall      kr 57,12 + mva

Vi kan også levere fyringslis - henvendelse sverre@bjertnaes.no

Flis kan avhentes etter avtale ved vårt produksjonsalnlegg på Bjertnæs Sag, Sagveien 5 - Jevnaker.
Det benyttes kun kortterminal for betaling.

Kontakt oss på telefon 61 31 47 00